Juan Pescador

Juan Pescador

Ze stejného místa v Amsterdamu, kde kdysi vypluly skvělé plachetnice, aby sjednotily nabídku a poptávku, jsme začali dělat totéž.

Nyní plujeme vlnami internetu s novými nápady a nejmodernějšími technikami. Naším cílem je pomáhat lidem co nejlépe a co nejpříznivěji. Směr kurzu k spravedlivé a čestné platformě pomocí správných nástrojů a s ohledem na soukromí.

Jméno Juan Pescador vzniklo překladem jména iniciátora do španělštiny. Pro Jan Vissermusí být název mezinárodní, osobní a orientovaný na služby, ale také dostatečně osobní, aby mohl pokračovat v dlouhodobém plánu, aby se platforma stala tím, čím je nyní. Při výběru tohoto jména pomohlo počasí ve Španělsku a samozřejmě sangria.

Vraťte se na domovskou stránku