Juan Pescador

Na stejném místě v Amsterdamu, kde se velké plachtové lodě jednou plavily, aby společně přinesly nabídku a poptávku po celém světě, začali jsme přinést nabídku i poptávku společně.

Nyní ne o moři, ale o vlnách internetu a nejmodernějších technikách a čerstvých nápadech. Pomáhat soukromým osobám je pro nás co nejlepším a prospěšnějším. Pokračujte směrem k spravedlivé a poctivé platformě s respektem k soukromí a správným nástrojům.
Jméno Juan Pescador byl vytvořen překladem jména iniciátora do španělštiny. Pro Jan Visser musí být jméno mezinárodní, osobní a provozovatelné, ale také dostatečně blízko k němu, aby bylo schopno pokračovat dobře, aby vypracovalo plán, který přišel před lety k platformě, která je nyní. Že počasí a sangria ve Španělsku je hezké, vybrali jsme tento název jednodušší.

Sledujte video