Pravidla a podmínky

Tyto podmínky se vztahují na tuto webovou stránku, společnost přidruženou k této webové stránce a všechny ostatní webové stránky od této společnosti, dále jen JuanPescador.

JuanPescador usnadňuje uživatelům prezentaci a hledání služeb. Jednotlivci a společnosti mohou mít prostřednictvím tohoto webu vzájemný kontakt jako poskytovatel služeb a / nebo jako zákazník. JuanPescador není žádným způsobem zapojen do obsahu tohoto kontaktu, obsahu prezentace nebo jakýchkoli povinností, které z toho mohou vyplývat. Kromě dodržování vzájemných dohod jsou uživatelé sami odpovědní za dodržování zákonů a předpisů, které se na ně vztahují.

JuanPescador může bez vysvětlení nebo upozornění a bez uznání jakékoli odpovědnosti odmítnout uživatelům přístup na své webové stránky a do svých systémů, stejně jako blokovat nebo odebrat publikovaný obsah uživatelům.

Pokud jde o provozování webových stránek a ochranu údajů uživatelů těchto webových stránek, je JuanPescador povinen vyvinout úsilí, aby navrhl a sledoval ochranu těchto údajů a soukromí co nejlépe podle vlastního uvážení. Pokud jsou na těchto webových stránkách nabízeny další služby, například platby za služby, budou tyto služby probíhat na základě podmínek strany poskytující tyto služby.

JuanPescador je povinen v případě potřeby transparentně spolupracovat při řešení problémů a hledání řešení. Pokud jsou na těchto webových stránkách nabízeny další služby, například platební služby, budou tyto služby probíhat na základě podmínek strany poskytující tyto služby. JuanPescador je povinen transparentně spolupracovat při řešení problémů a hledání řešení.

Používáním webových stránek prohlašujete, že souhlasíte s těmito podmínkami.

Najděte svou pomoc